Regulamin

 1. Ogólne zasady serwisu Sendo.pl

 1.1 Właścicielem serwisu sendo.pl jest STREFAPC z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 25A lok. 6, 15-703 Białystok, NIP 5421059594, REGON 050823406, e-mail: biuro@strefapc.net

1.2 Poniższy regulamin określa warunki wykonywania usługi serwisu sendo.pl pośredniczącego pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami a jej klientami zwanymi Zleceniodawcami.

1.3 Sendo.pl nie jest firmą kurierską, jedynie za pośrednictwem serwisu można zakupić oferty wiodących firm kurierskich w Polsce.

1.4 Za wykonanie usługi transportu w pełni odpowiedzialny jest Przewoźnik.

1.5 Z serwisu Sendo.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.6 sendo.pl.pl zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkodliwe działania lub nienależyte wykonanie usługi lub niedopełnienie obowiązków przez Przewoźników oraz Nadawców oraz za wynikłe pośrednie lub bezpośrednie szkody.

1.7 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu sendo.pl oraz regulaminu Przewoźnika.

1.8 Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca - użytkownik serwisu sendo.pl.pl, który za pośrednictwem serwisu www.sendo.pl zamawia lub odbiera usługę kurierską u jednego z Partnerów serwisu. 

Sendo.pl pośredniczy pomiędzy firmami kurierskimi zwanymi Przewoźnikami lub Partnerami a Zleceniodawcami.

1.9 Partner, Przewoźnik - firma kurierska współpracująca z Sendo.pl. Przewoźnik odpowiada za wykonanie usługi przewozowej:

K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,z kapitałem zakładowym 1 100 000 PLN w całości opłaconym, zwany dalej K-EX świadczy na zlecenie przedsiębiorców usługi przewozu lub usługi pocztowe przesyłek polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym. 

- UPS - UPS Polska Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, Polska, NIP 522-10-04-200

FedEx Express Polska Sp. z o.o., adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 37973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, realizująca usługę kurierską.

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Siedziba spółki : 
ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa

InPost S.A. ul. Malborska 130 30-624 Kraków

 1.10 Z serwisu Sendo.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 1.11 W rozumieniu niniejszego regulaminu oraz regulaminów Przewoźników dni robocze wykluczają soboty, niedziele i święta wolne od pracy w państwach, w których wykonywana jest usługa.

 1.12 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami naszych partnerów. Należy przy tym pamiętać, że składając zamówienie strona ta akceptuje warunki zawarte w regulaminach.

 1.13 Jeżeli Twoje zamówienie dotyczy: przesyłki paczek, palet zapoznaj się z regulaminem przewoźników :

 2. Składanie zamówienia

 2.1 Proces składania zamówienia rozpoczyna wybranie kierunku, w którym ma zostać wysłana przesyłka a także od podania wymiarów oraz wagi wysyłanej przesyłki.

 2.2 Można wysłać więcej niż jedną paczkę za jednym razem. Wystarczy wybrać opcję dodaj nową paczkę.

 2.3 Po wpisaniu wymiarów oraz wagi i ilości paczek zleceniodawca zostanie przeniesiony do okna z danymi adresowymi oraz wyboru przewoźnika.

Zleceniodawca zobowiązany jest do upewnienia się, że dane adresowe są poprawne.

Sendo.pl  oraz przewoźnik nie odpowiada za błędne dane adresowe podane przez zleceniodawcę. 

 2.4 Potwierdzenie zamówienia oraz dane pozwalające na zalogowanie się do twojego konta w serwisie Sendo.pl zostaną przesłane na podany w zamówieniu adres e-mail. Część danych zleceniodawcy zostanie przechowana do przyszłych zamówień.Zleceniodawca może w dowolnym momencie edytować swoje dane logując się do swojego konta.

 2.5 Zleceniodawca wybiera dzień odbioru paczki oraz, w przypadku niektórych Przewoźników, preferowany termin jej doręczenia. Część Przewoźników nie gwarantuje dokładnych godzin odbioru lub dostawy paczek, a jedynie pozwala na określenie przedziału czasowego, w którym można spodziewać się kuriera. Przewoźnicy nie gwarantują odbioru paczki w wybranym terminie, natomiast ponad 95% przesyłek jest odbieranych i doręczanych w wyznaczonym terminie.

 2.6 Pamiętaj, aby dokładnie opisać zawartość paczki oraz upewnić się, że zawarte w niej przedmioty są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika. Traktowanie paczki niezgodnej z warunkami przewozu jest opisane w regulaminie wybranego Przewoźnika. Sendo.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za złamanie zasad Przewoźnika przez Nadawcę. Wysyłając przedmioty niezgodne z zasadami danego Przewoźnika, Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność karno-prawną oraz finansową - w tym za jakiekolwiek dopłaty, jakimi zostanie obciążony serwis sendo.pl.pl

 2.7 Każdy z przewoźników oferuje ubezpieczenie przesyłki. Zapoznaj się z regulaminem wybranego Przewoźnika, aby dowiedzieć się więcej.

 2.8 Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zaakceptuj warunki dot. zawartości przesyłki.

 2.9 Przed wysłaniem przesyłki zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się i zgodzić się z regulaminem Sendo.pl oraz regulaminem Przewoźnika.

 2.10 Wybierz formę płatności:

  1. Obsługujemy wszystkie popularne karty debetowe oraz kredytowe, w tym Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro czy American Express.
  2. Płatność kartą w złotówkach (PLN).
  3. Transfer bankowy – po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na ekran zawierający informacje o numerze konta, na które należy wpłacić należność za przesyłkę - w tytule należy podać numer zamówienia. W przypadku wybrania tej opcji płatności termin odebrania paczki zależy od terminu otrzymania przez nas wpłaty oraz jej identyfikacji przez Bank Pocztowy. Po jej dokonaniu możesz się z nami skontaktować w celu przyspieszenia procesu akcetacji zamówienia. Pamiętaj, aby podać swój numer zamówienia.
  4. Przelewy24.pl - system płatności online.                                                                                                           

  

2.11 Po dokonaniu płatności na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty oraz złożenia zamówienia.

2.12 Po tym, jak kurier odbierze przesyłkę zostanie jej nadany numer pozwalający na śledzenie jej położenia. Zostanie on wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

 2.13 Wysyłając paczki do różnych Odbiorców Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za werbalne przekazanie kurierowi informacji pozwalających na przyklejenie poprawnych listów przewozowych do odpowiednich paczek. W przeciwnym wypadku, jeśli przesyłki zostaną błędnie doręczone, Przewoźnik oraz Sendo.pl nie biorą odpowiedzialności za ich ponowne nadanie.

 2.14 W przypadku, gdy waga lub wymiary paczki okażą się niezgodne z informacjami podanymi w momencie składania zamówienia lub Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, Sendo.pl zastrzega sobie prawo do zażądania dopłaty, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dopłaty w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

2.15 W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z usługi transportu paczek (z przyczyn niezależnych od Przewoźnika oraz sendo.pl.pl), Klientowi należy się zwrot kosztów za usługę.

2.16 Zwrot kosztów dla Klientów dokonywany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia przez sendo.pl.pl zgłoszenia o zwrot. Jeżeli płatność realizowana była za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, czas rzeczywistego otrzymania  środków na koncie może wydłużyć się od 3 do 30 dni w zależności od operatora karty płatniczej. W przypadku zwrotu płatności za usługę kurierską UPS zwrot następuje na początku następnego miesiąca kalendarzowego. 

 3. Zobowiązania Zleceniodawcy

3.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek. Informacje o sposobach pakowania można znaleźć na stronach internetowych wybranych Przewoźników.

3.2 Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zaadresowanie przesyłki.

3.3 Po stronie Nadawcy jest weryfikacja i akceptacja Regulaminu przewozu wybranej firmy kurierskiej, o których mowa w  1.12w szczególności w odniesieniu do przewozu rzeczy niedozwolonych.

3.4 Jeżeli przesyłka ulegnie uszkodzeniu, odbiorca musi sporządzić w obecności kuriera protokół szkody - stanowi on podstawę do późniejszych reklamacji.

3.5 Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacenia przesyłki według cennika, usługa jest realizowana po otrzymaniu płatności na konto Sendo.pl.

3.6 Nadana paczka musi być zgodna z danymi podanymi w zamówieniu. Szczególnie dotyczy to wymiarów, wagi oraz zawartości. W przypadku nałożenia przez firmę kurierską dodatkowych opłat na Sendo.pl z tytułu nadwagi paczki, opłata ta zostaje przeniesiona na Nadawcę.

 

 4. Ubezpieczenie przesyłek

4.1 Nadawca jest w pełni odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczek - w tym pod żadnym pozorem nie wolno łączyć ze sobą kilku paczek oraz należy zapakować je w taki sposób, aby ich otwarcie było niemożliwe bez pozostawienia widocznych śladów. W przypadku nieadekwatnego zabezpieczenia przesyłki i jej zawartości do transportu drogowego, Przewoźnik ma prawo zrzec się odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia. Nadawca jest zobowiązany zapoznać się i zastosować się do zasad bezpiecznego pakowania przesyłek przed nadaniem ich do transportu:

 

Paczka  – skorzystaj z solidnego kartonu, który ma odpowiednią grubość i wytrzymałość. Nie używaj opakowań wtórnych - są one osłabione i mogą ulec uszkodzeniu w transporcie. Zabezpiecz paczkę silną taśmą klejącą, która nie odpadnie w trakcie transportu. Wypełnij karton po brzegi np. zmiętą gazetą, aby zabezpieczyć zawartość i usztywnić opakowanie. W żadnym wypadku nie łącz dwóch przesyłek w jedną (np. poprzez doklejenie dodatkowego pudełka do powierzchni przesyłki) - w takim przypadku poszukaj odpowiednio dużego kartonu, aby przesyłka była wysyłana jako całość. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia na podstawie nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Pamiętaj, aby nie owijać paczki sznurkiem. Przesyłki przechodzą przez automatyczne sortownie, w których sznurek może zahaczyć się o jedną z maszyn.

 

Bagaż / Torba  – pamiętaj, aby dokładnie owinąć torbę folią stretch .Współpracujący z nami przewoźnicy, nie ponoszą odpowiedzialności za opakowanie, a za jego zawartość. Torba lub plecak są traktowane jako opakowanie. Ponadto, od torby mogą odkleić się informacje o Odbiorcy oraz list przewozowy. W takim przypadku przesyłka może zaginąć w automatycznych sortowniach współpracujących z nami firm kurierskich. Ze względu na właściwości toreb podróżnych nie zalecamy pakowania do nich delikatnych przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, przeładunku oraz w automatycznych sortowniach. W takich przypadkach firmy ubezpieczeniowe mogą nie uznać reklamacji powołując się na nieadekwatne zabezpieczenie przewożonych przedmiotów.

 

Wózki dziecięce, rowery i inne  – muszą być zapakowane w oryginalny lub odpowiadający ich wymiarom wytrzymały karton. Musi on być zabezpieczony silną taśmą klejącą lub/i folią.

 

W paczce jest coś delikatnego? Korzystaj tylko z bardzo wysokiej jakości, wytrzymałego kartonu. Oklej lub opisz go ostrzeżeniami, np.: Ostrożnie / Fragile itp. Szkło, porcelanę i inne delikatne przedmioty należy dokładnie zabezpieczyć np. folią bąbelkową i zapakować w osobne pudełka - tak, jak w przypadku fabrycznie zapakowanych zestawów zakupionych w sklepie. Karton należy dokładnie wypełnić np. zmiętą gazetą, aby przedmioty nie obijały się o siebie - dodatkowo usztywni to przesyłkę oraz zapewni amortyzację. Przedmioty te wysyłane są na Twoje ryzyko. Paczki zawsze trafiają do mechanicznej sortowni, a nasi przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą tylko ograniczoną odpowiedzialność za ich uszkodzenia. Zapoznaj się z regulaminem wybranego przewoźnika przed nadaniem tego typu przedmiotów.

 

Wysyłasz delikatny sprzęt? Przeczytaj powyższy punkt i dodatkowo pamiętaj, aby wysyłać go w oryginalnym opakowaniu lub takim, które odzwierciedla dokładnie jego właściwości. Karton powinien być wytrzymały, boki urządzeń zabezpieczone obiciami styropianowymi, a wszelkie puste miejsca wypełnij folią bąbelkową lub zmiętą gazetą. Jeśli jest to monitor lub telewizor zabezpiecz dodatkowo jego ekran - np. grubym kocem. Pamiętaj, że paczki są przeładowywane i ocierają się o inne przesyłki w ogromnych sortowniach. Nieprawidłowo zabezpieczone przedmioty do tego rodzaju transportu mogą wówczas ulec uszkodzeniu.

 

Ciężkie przedmioty na paletach muszą być odpowiednio zabezpieczone – najlepiej, jeśli zostaną owinięte wytrzymałą folią stretch. Pamiętaj, aby równomiernie rozłożyć przedmioty na palecie w zależności od ich wagi. Postaraj się również, aby góra palety była możliwie płaska.


Firma UPS ma swoje wytyczne odnośnie pakowania - dostępne są na stronie UPS.

 

Adresowanie – każda przesyłka musi być czytelnie i trwale zaopatrzona w adresy nadawcy i odbiorcy, a więc w imię i nazwisko, ulicę, miasto włącznie z kodem pocztowym i kraj. Po zakończeniu procesu płatności otrzymasz e-mail zawierający poprawnie zapisane dane adresowe. Zalecamy ich wydrukowanie oraz umieszczenie w przezroczystej koszulce przytwierdzonej bezpiecznie do paczki.

 4.2 Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki, oraz za upewnienie się czy przesyłane dobra są zgodne z regulaminem danego Przewoźnika.

 4.3 Nie wszystkie przedmioty podlegają ubezpieczeniu – szczegóły znajdziesz w regulaminach każdego z Przewoźników.

 4.4 Każdy z Przewoźników oferuje osobne warunki ubezpieczenia przesyłek – zapoznaj się z regulaminem każdego z nich przed nadaniem paczki:

4.5 Za wszelkie kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi odpowiedzialny jest Przewoźnik. Sendo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy zagubienie przesyłki.

 4.6 Przedmioty szklane lub zawierające elementy szklane wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy, kurierzy mogą odmówić poniesienia odpowiedzialności za tego typu zawartość, jeśli nie została ona adekwatnie zabezpieczona do transportu. Prosimy pamiętać, że każda paczka trafia do automatycznej sortowni i jest kilkukrotnie przeładowywana.

 4.7 Za złożenie reklamacji w wybranej przez siebie firmie kurierskiej odpowiedzialny jest Klient, natomiast konsultanci sendo.pl.pl udzielą wszelkiej pomocy w ramach ich możliwości. W przypadku reklamacji usług w firmie K-EX to Sendo.pl występuje w imieniu klienta.

 5. Reklamacje, pomoc i zwroty

 5.1 Sendo.pl służy pełną pomocą przy składaniu reklamacji, jednak pełna odpowiedzialność za wypłacenie świadczeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem dóbr lub niewykonaniem usługi leży po stronie Przewoźnika.

 5.2 Proces oraz warunki reklamacji usług są określone osobno dla każdego z Przewoźników:

 5.3 Pamiętaj, aby przed podpisaniem zaświadczenia odbioru paczki sprawdzić jej stan oraz zawartość. Niektórzy Przewoźnicy mogą zrzec się odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zweryfikuje przy kurierze stanu przesłanych towarów.

  5.4W przypadku skorzystania z usługi składania reklamacji przez serwis Sendo.pl, Serwis nie udziela żadnych gwarancji w sposób jednoznaczny ani domniemany oraz nie ponosi odpowiedzialności za wynik procesu reklamacyjnego.

 5.5Wynik procesu reklamacji jest w pełni zależny od firmy kurierskiej oraz jej towarzystwa ubezpieczeniowego sendo.pl.pl nie ma bezpośredniego wpływu na wynik procesu uzyskiwania odszkodowania.

 5.6 W przypadku rezygnacji zamówienia, pod warunkiem, że kurier nie odebrał przesyłki, Sendo.pl zwraca pełną kwotę opłaty w ciągu do 5 dni roboczych. 

 5.7 Serwis www.sendo.pl przyjmuje reklamacje od klientów pod adresem e-mail info@sendo.pl

 6. Polityka prywatności

 6.1 Jeśli skorzystałeś z usług Sendo.pl możesz sporadycznie otrzymać od nas informacje o bieżących promocjach. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości. Będziesz jednak nadal otrzymywać powiadomienia dotyczące zamówionych usług.

 6.2 W trakcie składania pierwszego zamówienia stworzone zostanie twoje konto użytkownika. Wśród pobieranych i zapisywanych przez nas w momencie składania zamówienia informacji znajdują się:

 6.3 Żadne dane zebrane przez Sendo.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela poza partnerami Serwisu.

 6.4 W każdej chwili masz prawo do wglądu do przechowywanych przez nas danych, ich modyfikacji lub usunięcia.

 6.5 Strona korzysta z "cookies" zapisywanych w przeglądarce w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Możesz je w każdej chwili wyłączyć, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu Sendo.pl.